Wat is kinesiologie

Letterlijk betekent kinesiologie de 'leer van de bewegingen' van het lichaam, maar eigenlijk gaat het om de beweging in de ruimste zin van het woord.
Binnen de kinesiologie staat de spiertest centraal, welke wordt gebruikt als biofeedbackmiddel. Met behulp van de spiertesten is het mogelijk op een snelle en doeltreffende manier de kern van een grote diversiteit aan klachten op te sporen.

Door zachte druk op een spier uit te oefenen en te voelen hoe deze reageert, wordt in beeld gebracht waar blokkades en onbalansen het welzijn verstoren. De kinesioloog werkt met het lichaamsbewustzijn van de client, om zo het verhaal dat onder de klachten ligt zichtbaar te maken. Wanneer dit gevonden is wordt er gebruik gemaakt van specifieke correctiemethoden om deze klachten te herstellen.

De klachten kunnen zowel fysiek, mentaal-emotioneel, of energetisch zijn. Door de holistische benadering is het mogelijk de klachten in relatie met elkaar te brengen. Dit brengt automatisch een zeer uitgebreid werkgebied met zich mee.

Kinesiologie is een ontmoeting tussen westerse en oosterse wijsheid. Er wordt gewerkt met kennis uit het oosten in de vorm van aura's, meridianen, chakra's, acu-punten, maar ook met de kennis van het westen, zoals de verschillende spiertesten uit de chiropractie, kennis uit de psychologie en de neurofysiologie. Door deze wijsheden te combineren kunnen bij de client diepe inzichten ontstaan.

Deze inzichten liggen aan de basis van alle genezing!

Door bewustwording van de verstorende aspecten in ons leven en te begrijpen wat er nu aan onze fysieke, emotionele of mentale klachten ten grondslag ligt, zijn wij uiteindelijk weer in staat onze eigen verantwoordelijkheid voor het leven en de gezondheid op te pakken. De balans wordt teruggebracht in het energiesysteem en het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd, met als gevolg een betere belastbaarheid.